FÚINN

Is togra spórt Gaeltachta é Gaeltacht.cc atá ag cur club ar fáil do rothaithe agus lúthchleasaithe il-spóirt Gaeltacht-bhunaithe, agus atá ag obair i dtreo imeachtaí agus infreastruchtúr caitheamh aimsire agus spórt na Gaeltachta a fhorbairt.

GaeltachtCC.jpg

Ráiteas Misin

Caighdeán maireachtála na Gaeltachta a neartú trí deiseanna agus áiseanna aclaíochta a fhorbairt do phobal uile na Gaeltachta, agus cur le féiniúlacht na Gaeltachta trí club amháin a fhorbairt a tharraingeoidh le chéile chuile cheantar Gaeltachta.

 

Cuspóir

Tá trí mhór-chuspóir ag Gaeltacht.cc:

 

1. Cuir­fidh Gaeltacht.cc chun cinn féiniúlacht na Gaeltachta trí club a fhorbairt ina mbeadh ballraíocht ar fáil ag pobal na Gaeltachta ó Rann na Feirste go Rath Chairn, Carna go Cúil Aodha. Beidh an club brandáilte le suaitheantas na Gaeltachta agus pobal uile na Gaeltachta oscailte rannpháirtíocht a ghlacadh in imeachtaí agus traenáil. Is é seo an chéad uair go mbeidh club agus ceangal tras-Ghaeltachta den chineál seo dhá chruthú.

2. Déanfaidh gaeltacht.cc áiseanna caitheamh aimsire agus aclaíochta a fhorbairt agus a chomhordú, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, eagrais forbartha pobail agus áisinteachtaí eile ar nós na páirtnéireachtaí spórt áitiúla, údaráis áitiúla, eagrais náisiúnta ar nós Irish Trails, Cycling Ireland, Triathlon agus srl. Is iad na deiseanna is luachmhaire atá ann ó thaobh na Gaeltachta ná sna réimsí folláine agus aclaíochta a bhfuil méadú ollmhór ag teacht orthú go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus a bhfuil luí ag tírdhreach na Gaeltachta leo, ar nós siúlóidí, rothaíocht gairbhéil agus snámh fhiáin.

 

3. Beidh gaeltacht.cc ag eagrú imeachtaí a bheidh ag teacht le forbairt acmhainní nádúrtha mar dheis don phobal Gaeltachta agus mar dheis turasóireachta. Ina measc, beidh imeachtaí rothair gairbhéil, imeachtaí rith agus imeachtaí snámh fhiáin. Beidh gaeltacht.cc ag cuidiú freisin le páirtnéirí eile in eagrú imeachtaí sa Ghaeltacht, idir poiblí, soláthar saineolas agus soláthar trealamh, agus féachaint imeachtaí fad-bhunaithe ar nós 10k Chonamara agus a léithid a neartú trí páirtnéireacht.

Bí linn ar an aistir spraoíúil, spórtiúil seo!

Is togra spórt Gaeltachta é Gaeltacht.cc atá ag cur club ar fáil do rothaithe Gaeltacht-bhunaithe, agus atá ag obair i dtreo imeachtaí agus infreastruchtúr caitheamh aimsire agus spórt na Gaeltachta a fhorbairt. 

Tá fáilte á chur ag Gaeltacht.cc roimh bhaill nua go bhfuil spéis acu sa rothaíocht.